Image
Image
Image

90升副油箱


      我公司生产的油箱可分为铁质油箱、铝合金油箱。
      铁质油箱包括90L、60L、200L、280L、300L 、320L、380L、400L、纹盘油箱等。铁质油箱制造工艺简单,材料成本较低,损坏后容易修补,在汽车行业有着广泛的应用。
      90L副油箱(图片如下)

82180


    规格尺寸:230X610X640
    应用范围:军用越野车

    采用技术:自主研发


Image
陕ICP备2021013027号-1